Ý Nghĩa Tên Phương Anh

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên phương anh

Bộ 170 阜 phú <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 22 匚 phương <0, 2> 匚匚 phươngfāng(Danh) Khí cụ ngày xưa để đựng đồ vật.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Cúc Họa Mi Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống? Ý Nghĩa Hoa Cúc Họa Mi

匚 bao gồm 2 đường nét, bộ phương: tủ đựng(22)方 gồm 4 nét, bộ phương: vuông(70)妨 có 7 nét, cỗ nữ: phái đẹp, phụ nữ, bọn bà(38)邡 gồm 7 nét, bộ ấp: vùng khu đất, đất phong cho quan(163)枋 bao gồm 8 nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)肪 gồm 8 đường nét, bộ nhục: thịt(130)芳 tất cả 8 nét, cỗ thảo: cỏ(140)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm tkhô cứng. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 gồm 8 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 tất cả 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 có 11 đường nét, bộ nữ: nữ giới, phụ nữ, bầy bà(38)瑛 bao gồm 13 nét, cỗ ngọc: vàng, ngọc(96)嘤 bao gồm 14 nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)撄 tất cả 14 đường nét, cỗ thủ: tay(64)缨 gồm 14 nét, bộ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 có 14 nét, cỗ phẫu: vật sành(121)樱 tất cả 15 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 bao gồm 15 đường nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 bao gồm 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 bao gồm 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 đường nét, cỗ nạch: bệnh dịch tật(104)鹦 có 16 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)霙 tất cả 17 đường nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 bao gồm 17 nét, bộ nữ: phái đẹp, phụ nữ, đàn bà(38)甖 có 19 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 gồm 20 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)攖 bao gồm trăng tròn đường nét, cỗ thủ: tay(64)罌 có 20 đường nét, cỗ phẫu: đồ dùng sành(121)櫻 gồm 21 đường nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 tất cả 21 nét, cỗ ngọc: rubi, ngọc(96)癭 có 22 đường nét, cỗ nạch: bệnh dịch tật(104)纓 gồm 23 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, cỗ điểu: con chim(196)