Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (marginal rate of technical substitution) là gì?

Bạn đang xem: Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên là gì?

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (marginal rate of technical substitution) là tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên giữa hai đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất, tức là lượng đầu vào nhân tố X có thể giảm đi mà vẫn giữ nguyên sản lượng nhờ tăng một đơn vị đầu vào nhân tố Y.

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (marginal rate of technical substitution) là tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên giữa hai đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất, tức là lượng đầu vào nhân tố X có thể giảm đi mà vẫn giữ nguyên sản lượng nhờ tăng một đơn vị đầu vào nhân tố Y. Tỷ lệ này được tính bằng độ dốc của đường đẳng lượng của nhà sản xuất. Để giảm thiểu chi phí sản xuất, nhà sản xuất, nhà sản xuất phải làm cho tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên của hai đầu vào nhân tố (biểu thị bằng đường đẳng lượng) bằng tỷ lệ giá của chúng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên (MRTS) là tỷ lệ mà tại đó một yếu tố phải giảm để mức năng suất tương tự có thể được duy trì khi một yếu tố khác được tăng lên. MRTS phản ánh việc đánh đổi giữa các yếu tố, chẳng hạn như vốn và lao động, cho phép một công ty duy trì sản lượng không đổi. MRTS khác với tỷ lệ thay thế cận biên (MRS) vì MRTS tập trung vào trạng thái cân bằng của nhà sản xuất và MRS tập trung vào cân bằng của người tiêu dùng.

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post