Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát hay NAIRU hay tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (nonaccelerating inflation rate of unemployment- NAIRU or natural rate of unemployment) là gì?

Bạn đang xem: Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát hay NAIRU hay tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (nonaccelerating inflation rate of unemployment – NAIRU or natural rate of unemployment) là mức thất nghiệp cơ bản phù hợp với tỷ lệ lạm phát ổn định.

Tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát hay NAIRU hay tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (nonaccelerating inflation rate of unemployment – NAIRU or natural rate of unemployment) là mức thất nghiệp cơ bản phù hợp với tỷ lệ lạm phát ổn định. Xu thế phát triển của kỳ vọng về lạm phát trong số những người tham gia vào việc thương lượng giữa công đoàn và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra tỷ lệ thất nghiệp không làm cho lạm phát tăng lên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuật ngữ “tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên” phần lớn được thay thế bởi NAIRU, tỷ lệ thất nghiệp dưới mức khiến cho lạm phát sẽ tăng, nhưng không có bất kỳ giải thích về mặt lý thuyết cụ thể.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post