Tổ chức Lao động quốc tế là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tổ chức Lao động quốc tế (International Labour Organization – ILO) là gì?

Bạn đang xem: Tổ chức Lao động quốc tế là gì?

Tổ chức Lao động quốc tế (International Labour Organization – ILO) là cơ quan đặc biệt của Liên hợp quốc có nhiệm vụ thức đẩy sự cải thiện mức sống và điều kiện lao động trên toàn thế giới, trong đó sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới công bằng xã hội được coi là một cơ sở để đạt được nền hòa bình thế giới.

Tổ chức Lao động quốc tế (International Labour Organization – ILO) là cơ quan đặc biệt của Liên hợp quốc có nhiệm vụ thức đẩy sự cải thiện mức sống và điều kiện lao động trên toàn thế giới, trong đó sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới công bằng xã hội được coi là một cơ sở để đạt được nền hòa bình thế giới. ILO được thành lập năm 1919 trên cơ sở Hiệp ước Vác Xây và trở thành cơ quan của Liên hợp quốc vào năm 1946, không lâu sau khi tổ chức này được thành lập.

Chức năng của ILO bao gồm tất cả các phương diện trong điều kiện xã hội và kinh tế ảnh hưởng tới người lao động trên toàn thế giới, ILO khuyến khích các nước đặt ra  tiêu chuẩn và điều kiện lao động ở cấp quốc gia, nhưng chỉ đóng vai trò cố vấn, chứ không có quyền áp đặt quan điểm của mình cho họ. IOL cung cấp viện trợ kỹ thuật trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chính sách xã hội, quản lý và khuyến khích sự hợp tác giữa các ngành nghề.

Ngoài ra, ILO còn quan tâm tới việc thu thập và công bố số liệu thống kê lao động quốc tế, cũng như thực hiện các công trình nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post