Tiền công là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tiền công (salary) là gì?

Bạn đang xem: Tiền công là gì?

Tiền công (salary) là khoản thù lao trả cho người lao động.

Tiền công (salary) là khoản thù lao trả cho người lao động. Tiền công giống tiền lương (wage) ở chỗ nó được trả cho việc sử dụng lao động với tư cách nhân tố sản xuất. Về ý nghĩa kinh tế, tiền công khác tiền lương ở hai điểm. Một là, tiền công không gắn với số giờ làm việc của người lao động, trong khi tiền lương thường được trả theo số giờ lao động (lương thời gian) hay sản phẩm ( lương sản phẩm). Hai là, tiền công thường được trả hàng tháng hoặc nửa tháng một lần, trong khí tiền lương được trả theo tuần. Ở nước ta, chúng ta chưa định nghĩa chính xác khái niệm tiền công và tiền lương. Vì vậy, hai khái niệm này thường được dùng lẫn cho nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.

Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng và dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.

Tiền công danh nghĩa là giá cả hàng hóa sức lao động, nó có thể tăng lên hay giảm xuống tuỳ theo sự biến động trong quan hệ cung – cầu về hàng hóa sức lao động trên thị trường. Trong một thời gian nào đó, nếu tiền công danh nghĩa vẫn giữ nguyên, nhưng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hay giảm xuống thì tiền công thực tế giảm xuống hay tăng lên.

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post