Thông báo 841/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat dùng trong sản xuất sơn Special Sodium Silicate EHST 37 được trích dẫn chi tiết dưới đây.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 841/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 3202/TB-PTPLHCM ngày 29/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
 
1. Tên hàng theo khai báo: Natri silicat dùng trong sản xuất sơn Special Sodium Silicate EHST 37.
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Chokwang Vina. Địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương. MST: 3700820684.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10017134154/A12 ngày 18/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước – Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:
Hỗn hợp natri silicate và silic dioxit, hàm lượng rắn 40%, dùng trong sản xuất sơn
5. Kết quả phân loại:
Tên thương mại: Special Sodium Silicate EHST 37
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp natri silicate và silic dioxit, hàm lượng rắn 40%, dùng trong sản xuất sơn
Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.
Nhà sản xuất: không rõ thông tin.
thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- – – Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
 
Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
– Chi cục HQ QL HH XNK ngoài KCN – Cục HQ tỉnh Bình Dương;
– Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Thông báo 841/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hoạt động tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Thông Báo 841/TB-TCHQ

 • Thông Báo 5791/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Acid Nitric HNO3 68% min

 • Thông Báo 841/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Natri silicat

 • Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

 • Thông Tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

 • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

 • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

 • Công Văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu

 • Thông Tư 48/2018/TT-BYT dược liệu; chất chiết từ dược liệu, tinh dầu được xác định mã số hàng hóa

 • Thông Báo 3455/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hạt nhựa ABS TP90-10 ABN-0018 NTR

 • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

 • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

 • Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

 • Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal