Thiểu quyền mua là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thiểu quyền mua (oligopsony) là gì?

Bạn đang xem: Thiểu quyền mua là gì?

Thiểu quyền mua (oligopsony, oligopsonist) là cấu trúc thị trường có tập trung người mua, trong đó có một vài người mua lớn đối mặt với nhiều người bán nhỏ.

Thiểu quyền mua là gì?

Thiểu quyền mua (oligopsony, oligopsonist) là cấu trúc thị trường có tập trung người mua, trong đó có một vài người mua lớn đối mặt với nhiều người bán nhỏ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thiểu quyền mua (oligopsony) là một hình thức thị trường trong đó số lượng người mua là nhỏ trong khi số lượng người bán trong lý thuyết có thể lớn. Điều này thường xảy ra trong một thị trường cho đầu vào là nơi nhiều nhà cung cấp đang cạnh tranh để bán sản phẩm của họ cho một số lượng nhỏ người mua.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post