Thị trường chung Ả Rập là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thị trường chung Ả Rập (Arab common market) là gì?

Bạn đang xem: Thị trường chung Ả Rập là gì?

Thị trường chung Ả Rập (Arab common market) là thị trường chung do hội đồng thống nhất kinh tế Ả rập đề nghị vào năm 1964, hiện nay bao gồm các nước thành viên Ai cập, IRắc, Goocdam, Xuđăng và Xyri.

Thị trường chung Ả Rập (Arab common market) là thị trường chung do hội đồng thống nhất kinh tế Ả rập đề nghị vào năm 1964, hiện nay bao gồm các nước thành viên Ai cập, IRắc, Goocdam, Xuđăng và Xyri. Trong khối thị trường trung này, người ta dỡ bỏ nhiều hàng rào đối với thương mại và các luồng di chuyển vốn, nhưng chưa áp dụng liên minh thuế quan.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường chung Ả Rập (ACM) được thành lập vào tháng 8 năm 1964 trên cơ sở một nghị quyết được thông qua bởi Hội đồng kinh tế Ả Rập thống nhất (CAEU), một tổ chức mà Hội đồng kinh tế của Liên đoàn Ả Rập đã thành lập vào năm 1957. ACM không phải là tổ chức độc lập và việc thực hiện nó được giám sát bởi CAEU. Năm 1999 Ai Cập, Iraq, Jordan, Libya, Mauritania, Syria và Yemen thuộc về ACM.

Mục tiêu dài hạn của ACM là thiết lập một liên minh hải quan đầy đủ sẽ xóa bỏ (trong số các thành viên) hạn chế thương mại, hạn ngạch thương mại và hạn chế về cư trú, việc làm, lao động và giao thông.

Kể từ khi thành lập, ACM đã không đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, ACM đã thành công trong việc loại bỏ một số thuế và thuế hải quan trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1971. Giữa năm 1978 và 1989 CAEU được hỗ trợ bởi ACM, đã áp dụng các biện pháp để nới lỏng các yêu cầu về thành viên đối với các quốc gia Ả Rập kém phát triển nhất; tài trợ để bù đắp cho các tiểu bang kém phát triển nhất đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh khi tham gia ACM; chuẩn bị cho một mức thuế thống nhất đối với hàng nhập khẩu từ các nước không thuộc ACM; thành lập một ủy ban để thúc đẩy các hoạt động ACM và đối phó với các vấn đề nội bộ ACM; …

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post