Thay đổi văn hóa là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 14/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thay đổi văn hóa (cultural change) là gì?

Bạn đang xem: Thay đổi văn hóa là gì?

Thay đổi văn hóa (cultural change) là quan điểm phê phán của một số loại hình phát triển kinh tế vì chúng phá hủy nền văn hóa truyền thống.

Thay đổi văn hóa (cultural change) là quan điểm phê phán của một số loại hình phát triển kinh tế vì chúng phá hủy nền văn hóa truyền thống. Những người đi theo quan điểm này cho rằng có thể phát triển kinh tế mà không gây ra những biến đổi sâu sắc về văn hóa. Ví dụ Nhật đã thực hiện quá trình công nghiệp hóa thành công, nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của mình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thay đổi văn hóa còn là một thuật ngữ được sử dụng trong việc hoạch định chính sách công, nhấn mạnh đến ảnh hưởng của văn hóa đối với hành vi cá nhân và cộng đồng. Đôi khi nó được gọi là tái định vị văn hóa, có nghĩa là tái thiết khái niệm văn hóa của một xã hội.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post