Thay đổi thuế quan đồng loạt là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thay đổi thuế quan đồng loạt (across the board tariff change) là gì?

Bạn đang xem: Thay đổi thuế quan đồng loạt là gì?

hay đổi thuế quan đồng loạt (across the board tariff change) là tình hình trong đó toàn bộ thuế quan của một nước tăng hay giảm theo cùng một tỷ lệ phần trăm.

Thay đổi thuế quan đồng loạt (across the board tariff change) là tình hình trong đó toàn bộ thuế quan của một nước tăng hay giảm theo cùng một tỷ lệ phần trăm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khi nhà nước ra đời, để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình, nhà nước đã đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để hình thành quỹ tiền tệ của mình.

Tất cả mọi hoạt động của chính quyền cần phải có nguồn tài chính để chi (đầu tiên là nuôi bộ máy nhà nước); nguồn đầu tiền đó là các khoản thu từ thuế.

Thuế còn là công cụ rất quan trọng để chính quyền can thiệp vào sự hoạt động của nền kinh tế bao gồm cả nội thương và ngoại thương.

Chính quyền cung ứng các hàng hóa công cộng cho công dân, nên công dân phải có nghĩa vụ ủng hộ tài chính cho chính quyền (vì thế ở Việt Nam và nhiều nước mới có thuật ngữ “nghĩa vụ thuế”).

Giữa các nhóm công dân có sự chênh lệch về thu nhập và dẫn đếm là chênh lệch về mức sống, nên chính quyền sẽ đánh thuế để lấy một phần thu nhập của người giàu hơn và chia cho người nghèo hơn (thông qua cung cấp hàng hóa công cộng).

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post