Thanh toán theo tiến độ thi công là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Thanh toán theo tiến độ thi công (progress payments) là gì?

Bạn đang xem: Thanh toán theo tiến độ thi công là gì?

Thanh toán theo tiến độ thi công (progress payments) là các điều khoản hợp đồng thường thấy trong ngành xây dựng.

Thanh toán theo tiến độ thi công (progress payments) là các điều khoản hợp đồng thường thấy trong ngành xây dựng. Nhìn chung, các dự án xây dựng được thanh toán theo các giai đoạn định trước trong suốt quá trình thi công (gọi là tiến độ thi công).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nếu một công ty đồng ý với một hợp đồng trị giá 1 triệu USD dựa trên tỷ lệ hoàn thành là 25, 60 và 100, thì nó sẽ phải trả nhà thầu 250.000 USD sau khi 25% đầu tiên của công việc được hoàn thành. Sau khi dự án hoàn thành 6%, tổng số tiền được lập hoá đơn sẽ là 600.000 USD ($ 1.000.000 x 0.6 = $ 600.000). Trừ đi 250.000 USD đã được lập hoá đơn trước đó, công ty sẽ nợ 350.000 USD cho khoản thanh toán tiến độ thứ hai, để lại số dư 400.000 USD sẽ được thanh toán sau khi hoàn thành toàn bộ công việc.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post