Tập trung người mua là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tập trung người mua (buyer concentration) là gì?

Bạn đang xem: Tập trung người mua là gì?

Tập trung người mua (buyer concentration) là mức độ tập trung tổng giao dịch trên một thị trường vào tay một vài người mua lớn nhất nắm vai trò chi phối thị trường.

Tập trung người mua (buyer concentration) là mức độ tập trung tổng giao dịch trên một thị trường vào tay một vài người mua lớn nhất nắm vai trò chi phối thị trường. Hai cực của sự tập trung hóa người mua là độc quyền mua (chỉ có một người mua) và nhiều người mua cạnh tranh hoàn hảo với nhau, trong đó số người mua đủ lớn so với quy mô thị trường để mọi người mua đều là người chấp nhận giá.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tập trung người mua là một yếu tố của cấu trúc thị trường đề cập đến sự phân bố số lượng và kích thước của người mua trên thị trường. Ở hầu hết các thị trường, người mua rất nhiều, mỗi người mua chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung. Tuy nhiên, ở một số thị trường, đáng chú ý nhất trong các ngành hàng hóa trung gian, một số người mua lớn sẽ mua một lượng đáng kể trong tổng nguồn cung. Các tình huống như vậy được mô tả là độc quyền thiểu số mua (oligopsony) khi chỉ có một vài người mua, hoặc trong trường hợp chỉ một người mua là độc quyền mua (monopsony).

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post