Tăng trưởng kinh tế là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu tăng trưởng kinh tế (economic growth) là gì?

Bạn đang xem: Tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là sự gia tăng của sản lượng tiềm năng theo thời gian của một nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là sự gia tăng của sản lượng tiềm năng theo thời gian của một nền kinh tế. Khả năng thực sự của nền kinh tế trong việc sản xuất ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn là phụ thuộc vào 5 yếu tố:

Sự gia tăng số lượng và chất lượng hàng đầu tư của nó (tích lũy vốn)

Sự gia tăng số lượng và chất lượng lực lượng lao động của nó

Sự gia tăng số lượng và chất lượng tài nguyên thiên nhiên của nó

Sự sử dụng có hiệu quả các đầu vào nhân tố này sao cho tối đa hóa được phần đóng góp của chúng vào quá trình mở rộng sản lượng do năng suất tăng lên

Phát triển và áp dụng vào các kỹ thuật và sản phẩm mới (tiến bộ kỹ thuật)

Việc nền kinh tế có tận dụng được tiềm năng phát triển của nó hay không còn phụ thuộc vào mức tổng cầu. Tổng cầu cần đủ cao để đảm bảo sử dụng hết năng lực sản xuất tăng thêm của nền kinh tế

Việc đạt được tỷ lệ tăng trưởng cao là một trong 5 mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô. Tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế thể hiện ở phần đóng góp của nó đối với sự thịnh vượng chung của cộng đồng.

Mọi người đều muốn có tăng trưởng là vì nó tạo điều kiện cho cộng đồng tiêu dùng nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. Ngoài ra, tăng trưởng đóng góp vào việc cung cấp số lượng lớn hơn hàng hóa và dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục,…) qua đó cải thiện mức sống thực tế.

Tăng trưởng kinh tế thường được tính bằng mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo thời gian hoặc mức tăng GDP đầu người theo thời gian. Chỉ tiêu sau gắn mức tổng sản lượng với những thay đổi về dân số. Bởi vậy, nếu tổng sản lượng chỉ tăng nhanh hơn một chút so với mức tăng dân số, mức sống bình quân chỉ được cải thiện không đáng kể.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post