Tài sản là gì? Tài sản tài chính là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tài sản (asset) là gì? Tài sản tài chính ( financial asset) là gì?

Bạn đang xem: Tài sản là gì? Tài sản tài chính là gì?

Tài sản (asset) là vật có giá trị thị trường hay giá trị trao đổi là bộ phận cấu thành của cải hay sở hữu của mọi người.

Tài sản là gì?

Tài sản (asset) là vật có giá trị thị trường hay giá trị trao đổi là bộ phận cấu thành của cải hay sở hữu của mọi người. trong kinh tế học, người ta thường phân biệt giữa tài sản hiện vật hay hữu hình như nhà xưởng, máy móc, đất đai, hàng hóa phục vụ cho sản xuất hoặc phục vụ trực tiếp cho tiêu dùng; và tài sản chính như tiền, trái phiếu, cổ phiếu. Tài sản tài chính là những chứng phiếu biểu thị quyền được nhận thu nhập hay giá trị của người khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tài sản tài chính là gì?

Tài sản tài chính ( financial asset) là những tài sản có giá trị không dựa vào nội dung vật chất của nó (giống như bất động sản gồm nhà cửa, đất đai) mà dựa vào các quan hệ trên thị trường. Nó bao gồm các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, tiền tệ và các giấy tờ có giá khác như hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi,… Người chấp nhận thanh toán các tài sản tài chính trong tương lai gọi là người phát hành (thường là chính phủ, các tổ chức và công ty). Người sở hữu các tài sản tài chính gọi là nhà đầu tư. Giá trị của tài sản tài chính gọi là vốn tài chính.

Tài sản tài chính tạo thuận lợi cho việc luân chuyển vốn nhàn rỗi từ người có vốn (nhà đầu tư) hay đơn vị dư thừa sang người không đủ vốn (người phát hành) hay đơn vị thâm hụt.

Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực.

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post