Sự dịch chuyển của đường cung là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu sự dịch chuyển của đường cung (shift in supply curve) là gì?

Bạn đang xem: Sự dịch chuyển của đường cung là gì?

Sự dịch chuyển của đường cung (shift in supply curve) là khái niệm dịch chuyển của đường cung được dùng để chỉ tình huống có sự di chuyển của cả đường cung từ một vị trí này đến vị trí khác

Sự dịch chuyển của đường cung (shift in supply curve) là khái niệm dịch chuyển của đường cung được dùng để chỉ tình huống có sự di chuyển của cả đường cung từ một vị trí này đến vị trí khác (sang trái hoặc sang phải). Một đường cung nhất định luôn luôn được vẽ dựa trên giả định các yếu tố khác (ngoài giá cả) không thay đổi, nghĩa là tát cả các yếu tốt khác ảnh hưởng tới cung được coi là không thay đổi.

Do vậy nếu bất kỳ yếu tố nào trong những yếu tố ngoài giá cả thay đổi, sẽ có sự dịch chuyển của đường cung. Ví dụ khi có tiến bộ công nghệ, đường cung dịch chuyển về bên phải và vì vậy lượng cung bây giờ lớn hơn trước tại mọi mức giá.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post