So sánh trong kinh tế học là gì? Ý nghĩa của tiền lương

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu So sánh (comparability) là gì ? Ý nghĩa của tiền lương.

Bạn đang xem: So sánh trong kinh tế học là gì? Ý nghĩa của tiền lương

So sánh (comparability) là những so sánh chính thức hoặc phi chính thức do một nhóm công nhân thực hiện để so sánh mức lương của họ và của các công nhân khác.

So sánh trong kinh tế học là gì?

So sánh (comparability) là những so sánh chính thức hoặc phi chính thức do một nhóm công nhân thực hiện để so sánh mức lương của họ và của các công nhân khác. Những so sánh như vậy ảnh hưởng tới quá trình xác định tiền lương, chẳng hạn tiền lương trả cho viên chức nhà nước được tính toán trên cơ sở nghiên cứu chi tiết về tiền lương của những người làm công việc tương tự trong khu vực tư nhân.

So sánh không chính thức là những so sánh được dùng làm tài liệu tham khảo cho người chủ hoặc người lao động, không được cả hai bên thừa nhận là cơ sở để xác định tiền lương.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ý nghĩa của tiền lương

Tiền lương là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của người lao động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lương một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của người lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con người, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của người lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.

Mặt khác, tiền lương là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhưng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của người lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đâỳ đủ chính xác về tiền lương của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo.

Tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ là nguồn thu nhập chính, thường xuyên của người lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán hợp lý công bằng chính xác.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post