Quỹ ủy thác đầu tư là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Quỹ ủy thác đầu tư (unit trust) là gì?

Bạn đang xem: Quỹ ủy thác đầu tư là gì?

Quỹ ủy thác đầu tư (unit trust) là định chế tài chính bán cổ phần cho người gửi tiền với giá cả được tính trên cơ sở tỷ lệ giá trị cơ bản của tài chính sản mà nó nắm giữ và chuyên môn hóa vào việc mua bán trái phiếu công ty, cổ phần thông thường và chứng khoán chính phủ.

Quỹ ủy thác đầu tư (unit trust) là định chế tài chính bán cổ phần cho người gửi tiền với giá cả được tính trên cơ sở tỷ lệ giá trị cơ bản của tài chính sản mà nó nắm giữ và chuyên môn hóa vào việc mua bán trái phiếu công ty, cổ phần thông thường và chứng khoán chính phủ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Danh mục đầu tư của quỹ có thể bao gồm một vài loại chứng khoán khác nhau. Hai loại chứng khoán chính mà quỹ đầu tư là uỷ thác cổ phiếu và uỷ thác trái phiếu.

Không giống như quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư uỷ thác được lập ra trong một khoản thời gian xác định với một danh mục đầu tư cố định. Điều đó có nghĩa là chứng khoán của quỹ đầu tư uỷ thác không được bán hoặc mua thêm mới (trừ những trường hợp đặc biệt hữu hạn như: công ty bị phá sản hoặc sát nhập).

Công ty uỷ thác cổ phiếu thường nhằm mục đích làm tăng giá trị của đồng vốn và (hoặc) thu nhập từ cổ tức. Họ thường phát hành một lượng đơn vị nhất định trong một thời gian đã được xác định, trước khi thời hạn chào bán chính kết thúc. Công ty uỷ thác vốn cổ phần đưa ra ngày hạn về việc trả nợ và phân phối giá trị tài sản ròng cho các nhà nắm giữ đơn vị. (Nhà đầu tư nắm giữ đơn vị cổ phần có thể có quyền lựa chọn đặc biệt trong việc tái đầu tư số tiền này).

Công ty uỷ thác trái phiếu phát hành một số lượng đơn vị nhất định và sau khi trái phiếu đã được bán hết thì thời gian chào bán chính được đóng lại. Khi đó công ty uỷ thác tiếp tục trả số tiền thu nhập hàng tháng cho tới khi trái phiếu tiếp theo được trả. Quá trình này diễn ra cho đến khi toàn bộ trái phiếu được thanh khoản hết từ quỹ. Uỷ thác trái phiếu nói chung là thích hợp cho những khách hàng muốn tìm kiếm các thu nhập đều đặn trong hiện tại và sự ổn định của đồng tiền.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post