Quỹ tổng hợp là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Quỹ tổng hợp (consolidated fund) là gì?

Bạn đang xem: Quỹ tổng hợp là gì?

Quỹ tổng hợp (consolidated fund) là thuật ngữ khác để chỉ kho bạc của Anh – tức tài khoản của chính phủ tập hợp các khoản tiền thuế thu được.

Quỹ tổng hợp (consolidated fund) là thuật ngữ khác để chỉ kho bạc của Anh – tức tài khoản của chính phủ tập hợp các khoản tiền thuế thu được. Sau đó, dựa vào kế hoạch ngân sách, chính phủ tiến hành chi tiêu từ tài khoản này, kể cả việc thanh toán các khoản nợ của chính phủ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quỹ tổng hợp của Anh đã được đặt tên như vậy vì nó hợp nhất với nhau một số tài khoản hiện có, và tạo điều kiện thích hợp cho Quốc Hội giám sát về chi tiêu của người điều hành; nó được định nghĩa là “một quỹ sẽ lưu chuyển mọi luồng thu nhập công và từ đó sẽ cung cấp mọi dịch vụ”.

Kho bạc thành lập tài khoản này, trước đây được gọi là “The Account of Her Majesty’s Exchequer”, tại Ngân hàng Anh, nơi nó vẫn được lưu trữ cho đến ngày nay và thuật ngữ “Consolidated Fund” đề cập đến số tiền tín dụng được giữ trong tài khoản cụ thể này. 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post