Phạt vi phạm cartel là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phạt vi phạm cartel (cartel sanctions) là gì?

Bạn đang xem: Phạt vi phạm cartel là gì?

Phạt vi phạm cacten dùng để buộc các thành viên của cartel tuân thủ mục tiêu chung của tập đoàn.

Phạt vi phạm cartel (cartel sanctions) là biện pháp trừng phạt do các thành viên của một cartel áp dụng để buộc các thành viên tuân thủ mục tiêu chung của tập đoàn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post