Phát triển kinh tế cân đối là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phát triển kinh tế cân đối (balanced economic development) là gì?

Bạn đang xem: Phát triển kinh tế cân đối là gì?

Phát triển kinh tế cân đối cho rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển.

Phát triển kinh tế cân đối hay phát triển cân đối (balanced economic development or balanced development) là quan điểm cho rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển. Nhưng khó khăn ở đây là chúng ta không biết được sự cân đối nào là đúng. Vì vậy, quá trình phát triển có kế hoạch, thận trọng, nhưng không cân đối có lẽ thích hợp hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post