Phân phối tín dụng là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phân phối tín dụng (Credit rationing) là gì?

Bạn đang xem: Phân phối tín dụng là gì?

Phân phối tín dụng là hành vi phân phối vốn vay bằng phương tiện chi phí giá cả của các tổ chức trung gian tài chính khi có tình trạng dư cầu về tín dụng.

Phân phối tín dụng (credit rationing) là hành vi phân phối vốn vay bằng phương tiện chi phí giá cả của các tổ chức trung gian tài chính khi có tình trạng dư cầu về tín dụng.

Khái niệm này hàm ý các định chế tài chính (ngân hàng thương mại, hiệp hội xây dựng…) không tìm cách loại trừ tình trạng dư cầu bằng cách tăng lãi suất do có những quy định của chính phủ hoặc do những cân nhắc của bản thân họ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post