Phân phối thu nhập cá nhân là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phân phối thu nhập cá nhân (pesonal distribution of income) là gì?

Bạn đang xem: Phân phối thu nhập cá nhân là gì?

Phân phối thu nhập cá nhân là phân phối thu nhập quốc dân được phân loại theo quy mô của thu nhập mà cá nhân hay hộ gia đình nhận được.

Phân phối thu nhập cá nhân (personal distribution of income) là phân phối thu nhập quốc dân được phân loại theo quy mô của thu nhập mà cá nhân hay hộ gia đình nhận được. Quy mô thu nhập của mọi người khác nhau vì rất nhiều lí do, trong đó có những khác biệt về năng lực tự nhiên, giáo dục, kỹ năng đặc biệt hoặc sở hữu của cải.

Phân phối thu nhập cá nhân nhìn chung rất bình đẳng. Chẳng hạn, vào năm 1987, 20% gia đình có thu nhập thấp của Mỹ chỉ nhận được 4.6% thu nhập quốc dân, trong khi 20% gia đình có thu nhập cao nhất nhận được 43.7% thu nhập quốc dân. Vì phân phối thu nhập cá nhân, hay còn gọi là phân phối lần đầu, phân phối thu nhập theo nhân tố sản xuất gây ra tình trạng bất bình đẳng, nên chính phủ thường tiến hành phân phối lại thu nhập thông qua các hệ thống thuế và trợ cấp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post