Phân phối tần suất là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu phân phối tần suất (frequency distribution) là gì?

Bạn đang xem: Phân phối tần suất là gì?

Phân phối tần suất là tổng hợp khối lượng số liệu lớn bằng cách phân loại kết quả quan sát thống kê thành các tổ hay nhóm, sau đó chỉ ra cách thức phân phối của những kết quả quan sát giữa các tổ khác nhau.

Phân phối tần suất (frequency distribution) thường gọi tắt là phân phối. Phân phối tần suất là một phương tiện để tổng hợp khối lượng số liệu lớn bằng cách phân loại kết quả quan sát thống kê thành các tổ hay nhóm, sau đó chỉ ra cách thức phân phối của những kết quả quan sát giữa các tổ khác nhau. Trong phân phối tần suất biểu thị bằng số, số liệu được sắp xếp theo độ lớn, chẳng hạn như nhóm thu nhập trong bảng dưới

Trong phân phối tần suất biểu thị bằng chất, số liệu được sắp xếp thành các tổ theo tiêu thức chất lượng, chẳng hạn các nhóm ngành trong bảng bên trên.

Đối với một số mục tiêu nhất định, người ta cần có phân phối tần suất bằng số để phân tổ kết quả quan sát theo cách cộng dồn từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ. Cách làm này cho thấy có bao nhiêu trường hợp nằm trên hay dưới một giá trị nào đó. Chẳng hạn, bảng trên cũng chỉ ra cách chuyển đổi một phân phối có số trường hợp rơi vào một nhóm thu nhậ (phân phối “từ…đến” thành phân phối ”dưới” cộng dồn. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post