Phân phối đối xứng là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu phân phối đối xứng (symmetrical distribution) là gì?

Bạn đang xem: Phân phối đối xứng là gì?

Trong phân phối đối xứng hoàn hảo, số bình quân sẽ bằng số trung vị (median) và mốt. 

Phân phối đối xứng (symmetrical distribution) là nhóm các số liệu quan sát mà phân phối tần suất của nó có dạng biểu đồ hình chuông hay phân phối liên tục với hai nửa có hình dáng như nhau. Trong phân phối đối xứng hoàn hảo, số bình quân sẽ bằng số trung vị (median) và mốt. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post