Phân biệt đối xử là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Phân biệt đối xử (discrimination) là gì?

Bạn đang xem: Phân biệt đối xử là gì?

Phân biệt đối xử là việc các doanh nghiệp áp dụng những cách đối xử khác nhau đối với khách hàng của mình.

Phân biệt đối xử (discrimination) là việc các doanh nghiệp áp dụng những cách đối xử khác nhau đối với khách hàng của mình, chẳng hạn áp dụng giá bán khác nhau. Trong những thập kỷ gần đây, nhiều chính phủ đã tìm cách hạn chế tình trạng phân biệt đối xử trong ngành nhà ở, việc làm và giáo dục.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post