Ngân sách linh hoạt là gì? Ví dụ về ngân sách linh hoạt

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Ngân sách linh hoạt (flexible budget) là gì? Ví dụ về ngân sách linh hoạt

Bạn đang xem: Ngân sách linh hoạt là gì? Ví dụ về ngân sách linh hoạt

Ngân sách linh hoạt (flexible budget) là ngân sách cho phép chi phí được thay đổi cùng với những thay đổi trong quy mô sản lượng.

Ngân sách linh hoạt là gì?

Ngân sách linh hoạt (flexible budget) là ngân sách cho phép chi phí được thay đổi cùng với những thay đổi trong quy mô sản lượng. Chẳng hạn, chi phí gắn với việc vận hành 50% công suất nhà máy khác với chi phí vận hành 70% hoặc 100% công suất. Ngân sách phải được phép thay đổi cùng với mức sử dụng công suất thông qua việc phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi, cũng như mối liên hệ của chúng với sản lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ về ngân sách linh hoạt

Giả sử rằng một nhà sản xuất xác định rằng chi phí điện và nước cho nhà máy là khoảng $ 10 cho mỗi giờ máy (MH). Cũng biết rằng giám sát nhà máy, khấu hao, và chi phí cố định khác là khoảng $ 40.000 mỗi tháng. Thông thường, thiết bị sản xuất hoạt động từ 4.000 đến 7.000 giờ mỗi tháng. Dựa trên thông tin này, ngân sách linh hoạt cho mỗi tháng sẽ là $ 40,000 + $ 10 mỗi MH.

Hãy minh họa ngân sách linh hoạt bằng cách sử dụng một số dữ liệu. Nếu thiết bị sản xuất được yêu cầu hoạt động trong 5.000 giờ trong tháng 1, ngân sách linh hoạt cho tháng 1 sẽ là $ 90.000 ($ 40,000 cố định + $ 10 x 5.000 MH). Nếu thiết bị được yêu cầu hoạt động vào tháng Hai trong 6.300 giờ, thì ngân sách linh hoạt cho tháng 2 sẽ là $ 103.000 ($ 40,000 cố định + $ 10 x 6,300 MH). Nếu tháng 3 chỉ yêu cầu 4,100 giờ máy, ngân sách linh hoạt cho tháng 3 sẽ là $ 81.000 ($ 40,000 cố định + $ 10 x 4,100 MH).

Nếu người quản lý nhà máy được yêu cầu sử dụng nhiều giờ máy hơn, việc tăng ngân sách của người quản lý nhà máy cho chi phí điện và vật tư là hợp lý. Ngân sách của người quản lý cũng nên giảm khi nhu cầu vận hành thiết bị bị giảm. Tóm lại, ngân sách linh hoạt cung cấp một cơ hội tốt hơn cho việc lập kế hoạch và kiểm soát hơn là một ngân sách không đổi.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post