Mở rộng kỳ vọng là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu mở rộng kỳ vọng (expectation augumented) là gì?

Bạn đang xem: Mở rộng kỳ vọng là gì?

Mở rộng kỳ vọng (expectation augumented) là biến đổi mô hình kinh tế để đưa thêm ảnh hưởng của kỳ vọng vào phân tích.

Mở rộng kỳ vọng (expectation augumented) là biến đổi mô hình kinh tế để đưa thêm ảnh hưởng của kỳ vọng vào phân tích.

Ví dụ điển hình nhất là đường Phillips mở rộng kỳ vọng, trong đó tỷ lệ lạm phát dự kiến (tức kỳ vọng về lạm phát) được đưa vào với tư cách một biến giải thích để mở rộng mô hình cơ bản

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post