Mô hình Brookings là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Mô hình Brookings (Brookings model) là gì?

Bạn đang xem: Mô hình Brookings là gì?

Mô hình Brookings là mô hình kinh tế lượng lớn nhất và nhiều tham vọng nhất về nền kinh tế Mỹ.

Mô hình Brookings (Brookings model)mô hình kinh tế lượng lớn nhất và nhiều tham vọng nhất về nền kinh tế Mỹ. Nó rất chi tiết, chứa tới 400 biến nội sinh và 89 biến ngoại sinh. Do những vấn đề về bậc tự do, việc ước lượng dựa trên số liệu quý chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng cấu trúc đệ quy mảng ( tức tính toán nhiều lần cho từng nhóm phương trình của mô hình). Cấu trúc này cho phép ước lượng các mảng phương trình khác nhau theo nhất quán với nhau.

Mô hình Brookings được sử dụng để phân tích cấu trúc của chu kỳ kinh doanhđánh giá ảnh hưởng của chính sách tài chính, tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Nó là bước đi quan trọng trong việc kết hợp các khu vực khác nhau của nền kinh tế thành một cấu trúc lớn, nhưng có thể quản lí được. Đây là bước ngoặt trong quá trình phát triển mô hình kinh tế lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post