Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Trước diễn biến rất phức tạp và nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại TP. HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhiều tỉnh thành và khu vực có ca nhiễm đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 17 nhằm hạn chế đi lại và tiếp xúc để giảm bớt sự lây lan nhanh của dịch bệnh. Người dân và người làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Vì vậy, việc xin giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc là rất cần thiết và quan trọng. Trong bài viết hôm nay, Tiền Phong VDC xin chia sẻ đến bạn một số mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19. Các bạn tham khảo nhé!

>>  Xe luồng xanh là gì? Cách đăng ký luồng xanh cho xe

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19

Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          XÃ/PHƯỜNG…………                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 (Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng 
lao động)                                                                                          —————

Số……………….                                                           ……………; ngày…… tháng…….năm 2021

                                                                                

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:…………………………………………..; Giới tính:…………………………..

2. Sinh ngày………. tháng……….. năm …………;

3. Số CCCD/CMND:……………..; Ngày cấp:…………….; Nơi cấp:…………….

4. Số điện thoại:…………………………….;

5. Địa chỉ thường trú:………………………………………

6. Nơi làm việc:………………………………………….

7. Địa chỉ cơ quan:……………………

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………………

Mục đích tham gia giao thông:…………………. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động).

                                                                                

                                                                                                  T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                                                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                                (Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

                                                                                                                                                                                                                                   

>>  Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài chính

Mẫu giấy đi đường mùa Covid mới nhất ở Đà Nẵng

     Tên cơ quan/đơn vị/                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
nghiệp cấp Giấy đi đường…                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Số……………..                                                   ……, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội 

1. Họ và tên:………………………………………………..………………………………

2. Sinh ngày:…………………………………Số điện thoại:…………………………

3. Số CCCD/CMND:……………………………………..………………………………..

4. Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….

5. Địa chỉ cơ quan làm việc/nơi đến:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

6. Vị trí công tác:……………………………………………………………………………………..

7. Số điện thoại cơ quan (hoặc người có thẩm quyền cấp giấy):………………..

8. Mã số thuế/Số GP đăng ký kinh doanh:…………………………………………

9. Mục đích tham gia giao thông:……………………………………………………….

10. Thời gian có hiệu lực từ:…………………………đến…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Thời gian do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường xác định theo từng trường hợp cụ thể)

   Xác nhận của cơ quan                                   Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp
       có thẩm quyền                                                               cấp Giấy đi đường…
(Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)                                         (Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)

>>  Mẫu giấy xác nhận là cán bộ cơ quan, nhân viên công ty

Mẫu giấy đi đường mới nhất TPHCM

Mẫu giấy đi đường mới nhất TPHCM

Ngày 24/8/2021, Công an TPHCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các Công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TPHCM. 

Trước 0h ngày 25/8/2021, tất cả người trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TPHCM được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ), phường, xã, thị trấn cấp.

Phòng sẽ có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới 2021 kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở và ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại Công văn 2800, 2796 và 2850, sau đó tổng hợp số lượng, gửi danh sách đến Phòng PC08.

>>>  

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

Họ tên (in hoa): ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………… Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp: ……………………………….

Số điện thoại nhà: ……………………………………….. Số ĐTDĐ: ………………………………….

Hiện đang làm việc tại: ………………………………….. Công ty………………………………………

Chức danh/chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………….

Xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………….. nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ……………………………………… Phòng ban: …………………………………………….

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

        XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY                   NGƯỜI KHAI

                    (Ký, họ tên, đóng dấu)                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>>  Hướng dẫn cách tải, cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại iPhone, Android

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 2

Tên doanh nghiệp                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ———                                                                   ———

Số: ……/CV-DNL                                                 Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

V/v xác nhận nơi cư trú

    và nơi làm việc

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

– Các cơ quan quản lý nhà nước.

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Tìm hiểu: 5T là gì? Thông điệp 5T của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 3

CÔNG TY…………………                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              —————

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty………………….. – Là một công ty …………….chuyên cung cấp………………………

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ………………….Phòng ban:………………………

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………

                                                                                ……, ngày … tháng … năm 2021.

                                                                                             ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                           (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>>  Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Bluezone phòng dịch Covid-19

Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………Ngày cấp:……………………. Nơi cấp:…………………………………

Số điện thoại nhà:………………………………………………………………………………………………………

Số ĐTDĐ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại: ………………………………….. Công ty …………………………………………….

Chức danh/chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

          XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY                                        NGƯỜI KHAI

                                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải các mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 tại đây:

Trên đây là một số mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 mà Tiền Phong VDC muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên truy cập website Tiền Phong VDC để cập nhật những thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post