Lý thuyết về thị trường là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu lý thuyết về thị trường (theory of market) là gì?

Bạn đang xem: Lý thuyết về thị trường là gì?

Lý thuyết về thị trường (theory of market) là bộ phận lý thuyết kinh tế quan tâm đến cách thức phân bổ các nhân tố sản xuất khan hiếm giữa nhiều thị trường sản phẩm trong nền kinh tế

Lý thuyết về thị trường (theory of market) là bộ phận lý thuyết kinh tế quan tâm đến cách thức phân bổ các nhân tố sản xuất khan hiếm giữa nhiều thị trường sản phẩm trong nền kinh tế. Nói cụ thể hơn, lý thuyết về thị trường quan tâm đến việc xác định giá cả và sản lượng hàng hóa và dịch vụ cũng như giá cả và mục đích sử dụng của các nhân tố sản xuất

Lý thuyết về thị trường phân biệt các loại hình hay cấu trúc thị trường thông qua việc nêu ra những khác biệt trong cơ cấu của nó. Tiêu chuẩn phân biệt chủ yếu nhằm vào cơ cấu là mức độ tập trung hóa người bán và người mua, tức số người bán, người mua và phân phối quy mô tương đối của họ.

Những đặc trưng khác về cơ cấu được nhấn mạnh bao gồm đặc tính của sản phẩm cung ứng, tính đồng nhất hay phân biệt của sản phẩm và điều kiện gia nhập thị trường. Dựa trên những sự khác biệt nhất định về cơ cấu, lý thuyết này phân tích phương thức tác động qua lại của một cấu trúc thị trường và hành vi của những người tham gia thị trường để tạo ra một loại hình cụ thể của hoạt động thị trường

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post