Kiềm chế tài chính là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu kiềm chế tài chính (fiscal drag) là gì?

Bạn đang xem: Kiềm chế tài chính là gì?

Kiềm chế tài chính (fiscal drag) là hiệu ứng kiềm chế của thuế lũy tiến đối với sự mở rộng hoat động kinh tế

Kiềm chế tài chính (fiscal drag) là hiệu ứng kiềm chế của thuế lũy tiến đối với sự mở rộng hoat động kinh tế. Khi thu nhập quốc dân tăng, mọi người phải nộp thuế nhiều hơn vì thu nhập cao hơn và thuế suất cao hơn (chuyển sang nhóm thuế cao hơn), qua đó làm tăng nguồn thu từ thuế của chính phủ.

Vì thuế là một khoản rò rỏ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, nên sự gia tăng về thuế làm giảm tốc độ mở rộng của tổng cầu so với trường hợp không có thuế thu nhập lũy tiến. Nếu muốn làm giảm sự kiềm chế tài chính, chính phủ phải định kỳ làm tăng phần thu nhập cá nhân được miễn thuế hoặc tăng chi tiêu

Sự kiềm chế tài chính còn có tác dụng như một cơ chế tự động làm giảm sức ép lạm phát trong nền kinh tế. Khi lạm phát cao, mọi người có xu hướng chuyển sang nhóm thuế cao hơn. Điều này làm tăng tổng mức thuế phải nộp và làm giảm thu nhập cá nhân của họ, qua đó làm giảm tổng cầu. Như vậy, sự kiềm chế tài chính còn góp phần làm giảm sức ép ủa làm phát do cầu kéo

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một ví dụ về kiềm chế tài chính, giả sử một công nhân được tăng lương đáng kể, trước khi tăng lương đạt mức lương trên $30,000 mỗi năm. Nếu việc tăng lương đưa người lao động vào một khung thuế cao hơn cho thu nhập trên $30,000, thu nhập cao hơn sẽ dẫn đến việc người lao động trả thuế thu nhập cao hơn và phần trăm thu nhập cao hơn được tính cho thuế thu nhập.

Kiềm chế tài chính cũng có thể hoạt động theo hướng ngược lại. Nếu có giảm phát và tiền lương giảm, số lượng người sẽ ở trong khung thuế cao hơn. kiềm chế tài chính có thể được khắc phục bằng cách lập chỉ mục khung thuế theo thu nhập hoặc lạm phát. Tuy nhiên, điều này thường không được thực hiện.

Một ví dụ khác về kiềm chế tài chính là khi tiền lương tăng lên theo tỷ lệ lạm phát, nhưng khung thuế vẫn không thay đổi trong thời gian dài. Trong tình huống này, mọi người đã bị kéo lên mức thuế cao hơn – ngay cả nếu chi phí sinh hoạt tăng lên có nghĩa là họ không nhất thiết phải có nền tảng tài chính tốt hơn nhưng vẫn phải nộp thuế cao hơn.

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post