Khu vực sử dụng nhiều vốn là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 18/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu khu vực sử dụng nhiều vốn (capital-intensive sector) là gì?

Bạn đang xem: Khu vực sử dụng nhiều vốn là gì?

Nguyên tắc Boulware (Boulwarism) là quá trình thương lượng tập thể về điều kiện lao động thường là quá trình thỏa hiệp và nhượng bộ cho đến khi hai bên thương lượng tiến dần tới quan điểm của nhau

Khu vực sử dụng nhiều vốn (capital-intensive sector) là một ngành trong nền kinh tế mà xét về bản chất, phần lớn phương pháp sản xuất đều sử dụng nhiều vốn.

Chẳng hạn, ngành công nghiệp ở các nước đang phát triển thường sử dụng nhiều vốn, mặc dù các nước này thường thiếu vốn và dư thừa lao động. Một số nhà lý thuyết về phát triển quả quyết rằng cách duy nhất để đạt được sử tăng trưởng là phát triển công nghiệp

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều vốn có xu hướng sử dụng đòn bẩy hoạt động cao, đó là tỷ lệ chi phí cố định trên chi phí biến đổi. Kết quả là, các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn cần một sản xuất một khối lượng lớn sản xuất để mang lại lợi nhuận trên khoản đầu tư. Điều này cũng có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong bán hàng có thể dẫn đến những thay đổi lớn về lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn đầu tư.

Đòn bẩy hoạt động cao của họ làm cho các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hơn so với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vì họ vẫn phải trả các chi phí cố định như chi phí cho nhà máy, thiết bị, khấu hao trên thiết bị và các chi phí cố định khác. một doanh nghiệp thâm dụng vốn, ngay cả khi ngành công nghiệp đang trong suy thoái.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post