Không co giãn trong kinh tế học là gì? Tìm hiểu về độ co giãn của cầu

tienphongvdc
tienphongvdc 23/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Không co giãn (inelastic) là gì? Tìm hiểu về độ co giãn của cầu.

Bạn đang xem: Không co giãn trong kinh tế học là gì? Tìm hiểu về độ co giãn của cầu

Không co giãn hay ít co giãn (inelastic) là không phản ứng hoặc ít phản ứng đối với sự thay đổi.

Không co giãn là gì?

Không co giãn hay ít co giãn (inelastic) là không phản ứng hoặc ít phản ứng đối với sự thay đổi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Độ co giãn của cầu

Độ co giãn của cầu (price elasticity of demand) thể hiện độ nhạy của lượng cầu trước thay đổi về giá của hàng hoá. Độ co giãn của cầu theo giá được ký hiệu là ED, ED được đo bởi trị tuyệt đối của thương số giữa phần trăm thay đổi trong cầu chia cho phần trăm thay đổi trong giá cả.

Phân loại co giãn của cầu theo giá:

• Cầu co giãn (elasticity) khi ED > 1

• Cầu co giãn đơn vị (unit elastic) khi ED = 1

• Cầu không co giãn (inelastic) khi ED 

Khi cầu co giãn, mức giá hàng hoá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm hơn 1%. Nếu cầu là co giãn đơn vị, lượng cầu sẽ giảm 1% khi giá hàng hoá tăng 1%. Giá tăng 1% sẽ khiến lượng cầu giảm mức nhỏ hơn 1% nếu cầu không co giãn.

Nếu cầu được biểu diễn bằng hàm số Q = f(P) thì 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post