Kết cấu kỹ trị là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu kết cấu kỹ trị (technostructure) là gì?

Bạn đang xem: Kết cấu kỹ trị là gì?

Kết cấu kỹ trị (technostructure) là tầng lớp giám đốc và năng lực chuyên môn của họ mà nền sản xuất công nghiệp hiện đại đòi hỏi.

Kết cấu kỹ trị (technostructure) là tầng lớp giám đốc và năng lực chuyên môn của họ mà nền sản xuất công nghiệp hiện đại đòi hỏi.

Khái niệm này có tính chất quan trọng luận điểm của J.K.Galbraith cho rằng các đại công ty trong nền kinh tế tư bản hiện đại đã thiết lập được địa vị tối thượng trên các thị trường hàng hóa. Luận điểm này khác với quan điểm cho rằng người tiêu dùng giữ địa vị tối thượng (khác hàng là thượng đế)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post