Francois Quesnay là ai?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Francois Quesnay là ai?

Bạn đang xem: Francois Quesnay là ai?

Francois Quesnay (1694 – 1774) là bác sĩ phẫu thuật người Pháp, người có các tác phẩm về kinh tế học góp phần tạo nền móng cho trường phái tư tưởng trọng nông

Francois Quesnay (1694 – 1774) là bác sĩ phẫu thuật người Pháp, người có các tác phẩm về kinh tế học góp phần tạo nền móng cho trường phái tư tưởng trọng nông. Ông cho rằng nông nghiệp là nguồn gốc duy nhất của mọi của cải. Ngành này là ngành duy nhất có giai cấp sản xuất (tá điền) tạo ra mức thặng dư kinh tế cao hơn nhu cầu tồn tại của bản thân họ,

Sản phẩm ròng này được dành để đáp ứng nhu cầu của giai cấp địa chủ, thợ thủ công và nhà buôn. Ông đã viết Biểu kinh tế (1758) để lý giải cách thức sản xuất và phân phối sản phẩm ròng giữa tá điền, địa chủ và nhà buôn. Thực ra đây là phương pháp phân tích và ý tưởng đầu tiên về vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trọng tâm nghiên cứu của F. Quesnay là học thuyết về sản phẩm thuần mà ngày nay có tên gọi là thu nhập quốc dân. Theo ông, nguồn gốc của sản phẩm thuần là đất đai và công lao động canh tác trên đó, nghĩa là các giá trị sản xuất nông nghiệp. Còn công nghiệp và các ngành khác không bổ sung thêm vào thu nhập đó, mà chỉ thay đổi trạng thái ban đầu của sản phẩm thuần mà thôi. Tuy nhiên, không phải ông cho rằng sản xuất công nghiệp hay các ngành dịch vụ là vô ích. Đó chỉ là nhận định của ông xuất phát từ quan điểm về giai cấp mà ông đề ra.

Theo ông, xã hội hợp thành từ 3 giai cấp: sản xuất, tư hữu và phi hữu ích.

Giai cấp sản xuất gồm những người tham gia vào lao động nông nghiệp như nông dân và chủ trang trại; giai cấp tư hữu là tất cả chủ đất, trong đó có vua và giới thầy tu; giai cấp phi hữu ích là thành phần còn lại trong xã hội, tham gia sản xuất công nghiệp và các ngành dịch vụ khác nhau.

Tuy nhiên F. Quesnay hoàn toàn không có khuynh hướng ấn định giai cấp. Ông cho rằng, những người yêu lao động của giai cấp bần cùng có lý do cần công việc mang lại lợi ích. Mong ước giàu sang sẽ kích thích tính cần cù, kết quả của cần cù sẽ là sự sung túc, và như thế con người sẽ dần quen với cuộc sống thuận tiện, ăn ngon, mặc đẹp, thoát khỏi nghèo đói, giáo dục con cái cùng yêu lao động và hướng đến sự sung túc.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post