Đường giới hạn năng lực sản xuất là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 13/01/2023

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu đường giới hạn năng lực sản xuất (production possibility boundary) là gì?

Bạn đang xem: Đường giới hạn năng lực sản xuất là gì?

Đường giới hạn năng lực sản xuất (production possibility boundary) là phương pháp để minh họa bằng hình ảnh tính khan hiếm với tư cách là một vấn đề kinh tế.

Đường giới hạn năng lực sản xuất (production possibility boundary) là phương pháp để minh họa bằng hình ảnh tính khan hiếm với tư cách là một vấn đề kinh tế.

Đường giới hạn năng lực sản xuất cho thấy mức sản lượng hàng hóa và dịch vụ tối đa mà một nền kinh tế có thể sản xuất ra trong một thời kỳ bằng khối lượng nguồn lực và công nghệ hiện có.

Hình dưới đây biểu thị đường giới hạn năng lực sản xuất ô tô và lương thực với giả định tất cả nguồn lực đều được sử dụng hết theo cách có hiệu quả nhất với giả định tất cả nguồn lực đều được sử dụng hết theo cách có hiệu quả nhất.

Điểm A biểu thị mức sản xuất lương thực tối đa nếu không sản xuất ô tô. Tại tất cả các điểm dọc theo đường giới hạn năng lực sản xuất, chẳng hạn điểm C, chúng ta đều thấy có sự đánh đổi giữa hai loại hàng hóa này: nền kinh tế chỉ có thể sản xuất thêm lương thực bằng cách cắt giảm mức sản xuất ô tô.

Nói cách khác, đường năng lực sản xuất cho chúng ta biết chi phí cơ hội của việc sản xuất lương thực hoặc ô tô; nền kinh tế chỉ có thể tăng quy mô sản xuất lương thực bằng cách sử dụng một phần nguồn lực rút ra từ ngành sản xuất ô tô và sản lượng ô tô phải giảm

Đường giới hạn năng lực sản xuất là một đường cong chứ không phải đường thẳng, vì không phải mọi nguồn lực đều có hiệu quả như nhau trong việc sản xuất hai hàng hóa. Vì vậy, tại các điểm ở gần A. khi một lượng lớn ô tô và chỉ một ít lương thực được sản xuất ra, phần lớn côn gnhana phải chuyển sang sản xuất ô tô. Chắc chắn họ không thể làm việc có hiệu quả bằng lực lượng lao động chuyên sản xuất ô tô. Vì vậy khi chuyển từ C tới A, đường giới hạn năng lực sản xuất ngày càng ít dốc hơn.

Ngược lại, càng gần điểm B, khi một lượng lớn lương thực và chỉ có một ít ô tô được sản xuất ra, phần lớn công nhân phải chuyển sang sản xuất lương thực và họ không thể làm việc có hiệu quả bằng những người nông dân chuyên sản xuất lương thực. Vì vậy, khi chuyển từ C tới B, đường giới hạn năng lực sản xuất ngày càng dốc hơn

Điểm U biểu thị tình trạng khiếm dụng, tức tình trạng không sử dụng hết các đầu vào của sản xuất. Khi tiến từ U tới C, tỷ lệ sử dụng nguồn lực ngày càng cao, do vậy cả sản lượng lương thực và ô tô đều tăng. Khi nền kinh tế đã đạt tới trạng thái toàn dụng (tại một điểm bất kỳ nào đó, chẳng hạn C, trên đường giới hạn năng lực sản xuất AB), thì tất cả các đầu vào của sản xuất đã được tận dụng hết và người ta không thể làm tăng sản lượng lương thực mà không cắt giảm sản lượng ô tô.

Khi nền kinh tế tăng trưởng, đường giới hạn năng lực sản xuấ dịch ra phía ngoài (từ AB tới A’B’). Điều này hàm ý sản lượng tiềm năng, tức mức sản lượng tói đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra, đã tăng lên. Tốc độ dịch chuyển ra phía ngoài của đường năng lực sản xuất phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post