Địa tô là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Tô kinh tế hay địa tô (economic rent) là gì?

Bạn đang xem: Địa tô là gì?

Tô kinh tế hay địa tô (economic rent) là số tiền trả cho việc sử dụng nhân tố sản xuất bị cố định về mặt cung cả trong ngắn hạn và dài hạn (chẳng hạn đất đai).

Tô kinh tế hay địa tô (economic rent) là số tiền trả cho việc sử dụng nhân tố sản xuất bị cố định về mặt cung cả trong ngắn hạn và dài hạn (chẳng hạn đất đai). Vì những đầu vào nhân tố như thế không thể chuyển sang cho các mục đích sử dụng khác, giá chuyển giao bằng 0 và mọi khoản tiền trả cho chúng đều là tô kinh tế. Mức địa tô cân bằng là do cung cầu về đất đai quyết định như được minh họa trong hình.

Hình. Tô kinh tế hay Địa tô

Đất đai với tư cách là một đầu vào nhân tố có đường cầu (D) dốc xuống. Điều này hàm ý sự giảm sút năng suất cận biên của đất đai khi nhiều đất đai hơn được sử dụng. Vì cung về đất đai cố định và hoàn toàn không co giãn, nên đường cung về đất đai (S) là đường thẳng đứng. Mức địa tô cân bằng là Re, điểm mà đường cung và đường cầu cắt nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong các giáo trình của kinh tế học, các chi phí phải thanh toán để sử dụng đất đai gọi là địa tô, còn ngày nay thông thường gọi là phí sử dụng đất.

Theo thuật ngữ của kinh tế học cổ điển, “địa tô” là một dạng hình đặc trưng của thu nhập mà chủ sở hữu đất đai nhận được từ việc sử dụng đất. Đối với Karl Marx và Henry George, địa tô được coi như là một hình thức của sự bóc lột. Chủ sở hữu đất đã có thể nhận “một cái gì đó từ hư không” chỉ bởi vì họ kiểm soát được những tài nguyên quan trọng đó. Đối với Marx, chủ sở hữu đất nhận được một phần lợi nhuận siêu ngạch (Theo Marx, lợi nhuận là hình thái biểu trưng của giá trị thặng dư) được tái phân bổ từ khu vực công nghiệp.

Kinh tế học tân cổ điển hiện đại đã khái quát hóa thuyết này để cho rằng chủ sở hữu của bất kỳ yếu tố đầu vào nào cũng có thể nhận được tô kinh tế (địa tô chỉ là một trường hợp đặc biệt của tô kinh tế) vì những đặc tính duy nhất của yếu tố đầu vào này. Do đó, tô là khoản nhận được cho những ưu thế đặc biệt của bất kỳ loại hình đầu vào nào. Những khoản thu được không nhất thiết phải ở dạng tiền mà nó có thể là những đặc quyền nào đó.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post