Cước lượt về là gì?

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu cước lượt về (back-haul rates) là gì?

Bạn đang xem: Cước lượt về là gì?

Khái niệm cước lượt về (back-haul rates) thường được sử dụng trong vận tải đường bộ và logistcis

Cước lượt về (back-haul rates) là cước chuyên chở khác nhau giữa lượt đi và lượt về trên cùng một tuyến đường. Thông thường, nhu cầu chuyên chở lượt đi và lượt về trên cùng một tuyến không bằng nhau và nhiều công ty phải gửi trả container, xa đẩy, bao bì.

Vì vậy để tận dụng công suất dôi ra, các công ty vận tải quy định giá cưới lượt về thấp hơn lượt đi để thu hút khách hàng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khái niệm cước lượt về (back-haul rates) thường được sử dụng trong vận tải đường bộ và logistcis.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post