Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK không phải cấp phép sẽ được elead.com.vn cập nhật trong bài viết này. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này nhé các bạn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 05/CV-ĐK/DMC đề ngày 02/01/2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của 03 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược;

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU
LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 6702/QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT
(1)
Tên thuốc
(2)
SĐK
(3)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(4)
Tên NSX
(5)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)
(6)
Tiêu chuẩn
(7)
Tên NSX nguyên liệu
(8)
Địa chỉ cơ sở sản xuất
(9)
Nước sản xuất
(10)
1 Doropycin 3 MIU VD-24988-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spiramycin EP 7.0 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No.2 Rongyang 1 ST Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China China
2 Domever 25 mg VD-24987-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Spironolactone USP36 Tianjin Jinjin Pharmaceutical Co.,Ltd No. 8. Jingfu Road, Industrial Zone of Zhangjiawo Town, Xiqing district, Tianjin. China China
3 Dobenzic 2mg VD-24982-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Cobamamide CP2010 Hebei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd East Road, North 2nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China China

Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK đã được chúng tôi dành tặng đến quý độc giả. Qua đó các bạn sẽ có thêm những kiến thức về luật nước ta. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Y Tế – Tags: Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018

  • Công văn 14571/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Quyết định 3336/QĐ-BYT 2017 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu

  • Quyết Định 43/QĐ-QLD 2017 8 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành

  • Công văn 11729/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước

  • Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

  • Quyết định 5448/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B