Công văn 2133/TCT-DNL 2016 của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và đừng quên chia sẻ bài viết này của chúng tôi nhé!

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———-
Số: 2133/TCT-DNL
V/v:Phát hành hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.
 
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 626/CT-HCQTTVAC ngày 16/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập của Công ty điện lực Hưng Yên, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.
b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”
Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Công ty điện lực Hưng Yên đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ số 0000001-0200000, mẫu số 01GTKT0/001 kí hiệu QU/15E để sử dụng cho hoạt động bán điện trên địa bàn huyện Văn Lâm nhưng do sai sót Công ty đã thể hiện ký tự “0” thành ký tự “2” trên chỉ tiêu mẫu số hóa đơn đối với các hóa đơn từ số 0000001 đến số 0057977, nếu các nội dung khác trên hóa đơn đảm bảo chính xác và Công ty điện lực Hưng Yên đã kê khai nộp thuế đầy đủ theo quy định thì Công ty Điện lực Hưng Yên không phải điều chỉnh lại các hóa đơn đã lập và khách hàng mua điện của Công ty được kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CS, PC, KK&KTT;
– Lưu VT, DNL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Công văn 2133/TCT-DNL 2016 của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé! Thân Ái!

Thuế – Tags: Công văn 2133/TCT-DNL 2016

  • Công văn 384/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi

  • Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  • Quyết định 44/2016/QĐ-UBND An Giang Bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên

  • Quyết Định 35/2018/QĐ-UBND HCM giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN

  • Thông tư 311/2016/TT-BTC sửa quy định phí đường bộ trạm Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Quyết Định 13/2019/QĐ-UBND Quảng Ngãi bảng giá tính thuế tài nguyên

  • Công Văn 16906/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016