Bao thanh toán là gì? Các loại hình bao thanh toán

tienphongvdc
tienphongvdc 05/10/2022

(VNF) – Cùng Tiền Phong VDC tìm hiểu Bao thanh toán (factoring) là gì? Các loại hình bao thanh toán (factoring).

Bạn đang xem: Bao thanh toán là gì? Các loại hình bao thanh toán

Bao thanh toán (factoring) là phương pháp xử lý các khoản nợ thương mại (hay tín dụng thương mại), trong đó một công ty bán nợ cho định chế tài chính nào đó (người mua nợ).

Bao thanh toán là gì?

Bao thanh toán (factoring) là một trong những loại hình bán nợ.

Bao thanh toán (factoring) là phương pháp xử lý các khoản nợ thương mại (hay tín dụng thương mại), trong đó một công ty bán nợ cho định chế tài chính nào đó (người mua nợ). Trong bảng tổng kết tài sản của các công ty, các khoản nợ thương mại thường được ghi ở tài khoản phải thu.

Thông thường, công ty bán những khoản nợ này cho một định chế tài chính (ví dụ ngân hàng) với giá thấp hơn giá trị sổ sách của chúng. Lợi nhuận của người mua nợ nằm ở phần chênh lệch giữa số nợ mà cuối cùng người mua nợ thu được từ con nợ và giá mua các khoản nợ.

Ngoài ra, người mua nợ còn có thể tư vấn cho các cá nhân và công ty về khả năng trả nợ của con nợ để lấy lệ phí hoặc hoa hồng. Công ty bán nợ có lợi là tiết kiệm được thời gian và công sức thu hồi nợ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại hình bao thanh toán

Thông tư số 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có đưa ra 4 loại hình bao thanh toán:

Bao thanh toán bên bán hàng là việc đơn vị bao thanh toán mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu của khách hàng (bên bán hàng) thông qua việc ứng trước tiền để được nhận quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến khoản phải thu theo thỏa thuận.

Bao thanh toán bên mua hàng là việc đơn vị bao thanh toán mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải trả của khách hàng (bên mua hàng) thông qua việc ứng trước tiền thanh toán cho bên bán hàng và được khách hàng hoàn trả tiền ứng trước, lãi và phí theo thỏa thuận.

Bao thanh toán trong nước là việc bao thanh toán dựa trên hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong đó, bên bán hàng và bên mua hàng là người cư trú.

Bao thanh toán quốc tế là việc bao thanh toán dựa trên hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu, trong đó, một bên là người cư trú, một bên là người không cư trú.

Đăng bởi: Tiền Phong VDC

Chuyên mục: Hỏi đáp

Rate this post