Home Thể Thao Sau bao ngày chờ đợi, Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng